top of page
WhatsApp Image 2023-01-29 at 18.12.28.jpeg

Privacy policy & algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

BESTELLINGEN EN RESERVATIES

Wenst u een bestelling te plaatsen of een reservatie te maken? Dan is dit mogelijk via mail naar info@thyme-antwerp.be met vermelding van onderwerp, uw naam, telefoonnummer en boodschap.

AANSPRAKELIJKHEID THYME BV

Aansprakelijkheid van Thyme bv voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of inkomen, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten.

Thyme bv is nooit aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van door u aan ons verstrekte onjuiste informatie. Thyme is nooit aansprakelijk voor eventuele schade door het bewaren van producten.

Thyme bv is nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, waaronder bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend wordt verstaan: werkstaking, ziekte, brand, storingen bij Thyme bv of haar leveranciers, transportproblemen, weersomstandigheden, geweld, oproer, rellen of optreden van politie en/of brandweer. Onder overmacht wordt ook verstaan dergelijke onvoorziene omstandigheden bij derden waarvan Thyme bv gebruik maakt bij het uitvoeren van de overeenkomst.

De aansprakelijkheidsregelingen in de voorgaande alinea's gelden ook voor (persoonlijke) aansprakelijkheid van organen, medewerkers en hulppersonen van Thyme bv. Zij kunnen hier een beroep op doen.

Thyme bv kan op ieder moment de inhoud van het menu, ook bij catering op maat, aanpassen. Dit geldt ook bij reeds geplaatste bestellingen.

PRIVACY

Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij jouw persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze.

Vragen over hoe Thyme bv met jouw persoonsgegevens worden hieronder in het deel ‘privacy policy’ beantwoord. Heeft u verder nog vragen? Dan kan u zich steeds richten tot info@Thyme.be

KLACHTEN

Kwaliteit staat bij Thyme bv voorop. Wij doen er dan ook alles aan klachten te voorkomen. Indien u iets te melden heeft kan dit steeds door contact op te nemen via info@thyme.be

Privacy Policy

Thyme bv is een onderneming geregistreerd op naam van Karen Soetens in België onder het BTW nummer BE0790662242

De zaak heeft als hoofdzetel Diksmuidelaan 28, 2600 Berchem en is ook vanuit dit adres actief. Via deze Privacy Policy brengen wij u op de hoogte van de manier waarop uw gegevens worden gebruikt en hoe uw privacy wordt gerespecteerd. Thyme bv hecht zeer veel belang aan de privacy van de gebruiker van deze website en respecteert dan ook de wet inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Thyme bv verzamelt via deze website enkel gegevens indien noodzakelijk of relevant voor de communicatie richting u als gebruiker toe. Wanneer wij gegevens verzamelen, dan wordt dit steeds transparant gecommuniceerd en wordt er zorg gedragen voor deze gegevens. 

De website is vrijblijvend te bezoeken en dient als middel u informatie m.b.t. Thyme bv te verschaffen. Persoonlijke gegevens worden nooit aan derde doorgespeeld – tenzij expliciet om toestemming aan de gebruiker werd gevraagd.

Thyme bv verzamelt de door u verstrekte persoonlijke gegevens en behandelt deze in overeenstemming met de bepalingen van de wet betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Uw gegevens worden steeds behandeld als vertrouwelijke informatie en worden niet uitgewisseld, niet verkocht en niet verhuurd aan derden – met uitzondering om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

Waarom wordt er informatie verzameld?

  • Om het aantal bezoekers op de website te identificeren

  • Met als doel het verstrekken van de door u gevraagde informatie

  • Voor marketingdoeleinden – enkel wanneer wij van de gebruiker toestemming hebben deze te contacteren via mail (nieuwsbrieven, feedback, u op de hoogte te brengen van wijzigingen)

Cookies

De website www.thyme-antwerp.be maakt gebruik van cookies. Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie en dienen louter om uw volgend bezoek aan de website te eenvoudiger te maken. Indien gewenst kan u het gebruik van deze cookies uitschakelen via uw browserinstellingen. Let op dat het bezoek aan de website mogelijks minder vlot kan verlopen.

Daarnaast werd deze website gebouwd via het platform Wix. Dit platform maakt gebruik van cookies om de statistieken te verzamelen en een gedetailleerde analyse aan Thyme bv te verschaffen (inclusief uw IP-adres)

Uw persoonsgegevens

Indien u in het verleden Thyme bv toestemming gaf uw persoonsgegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden, dan kan u dit steeds op ieder moment stopzetten. Wenst u geen nieuwsbrieven e.d. te ontvangen? Dan kan u zich steeds wenden tot info@thyme-antwerp.be.

Daarnaast beschikt u steeds over het recht op inzage en eventuele wijziging van uw persoonsgegevens. Indien u uw gegevens uit het bestand van Thyme bv wenst te laten verwijderen, dan kan u zich ten alle tijden wenden tot info@thyme-antwerp.be.

Wanneer u de website gebruikt aanvaardt u het geldende privacy beleid en de gebruiksvoorwaarden. Thyme bv behoudt het recht op ieder ogenblik deze voorwaarden en het beleid aan te passen – ook zonder voorafgaande kennisgeving. 

Deze privacyverklaring valt onder de Belgische wetgeving.

Meer informatie over de wet van bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens vindt u terug via http://www.privacy.fgov.be.

Privacy policy
bottom of page